Hem

Välkommen till Sveriges nätverk för forskningskommunikation! 

Strategier, kanaler och verktyg som används för att kommunicera vetenskap är i ständig förändring. Kommunikationsteam i forskningsorganisationer över hela världen utvecklar ständigt nya kreativa idéer och innovationer. Tack vare kreativ forskningskommunikation syns och hörs forskning bättre och nås av befintliga eller nya målgrupper, som i sin tur har möjlighet att agera.

Men att kommunicera forskning innebär också stora utmaningar – allt från att få forskningsvärlden att till fullo värdera kommunikationsarbetet till att hålla jämna steg med de snabba förändringarna som sker just nu i kommunikationsteknik och praktik.

Är det inte en fantastisk idé att ha ett nätverk för att dela de bästa idéerna och diskutera konkreta åtgärder för utvecklad och förbättrad forskningskommunikation? Ett nätverk öppet för alla som arbetar inom området, och som drar nytta av kunskapen hos de ledande kommunikatörerna och forskarna från Sverige, Skandinavien och utomlands.

Om svaret är “ja”, då är Forskom något för dig!

Läs mer om oss här.

 

Welcome to Sweden’s network for science communication!

The strategies, channels and tools used to communicate science are in flux. All over the world, communications teams in research organizations are hitting on great ideas and innovations. These innovations are helping their research to be heard, found and acted upon by existing and new audiences.

But there are also huge challenges facing the communication of science – from getting organisations to value communications, to keeping up with the rapid changes in communication technologies and techniques.

Wouldn’t it be great to have a network in which to share the best ideas and discuss practical steps to improve science communication? A network open to everyone working in the field, drawing on the leading practitioners and researchers from Sweden, Scandinavia and further afield.

If your answer is ‘yes’, then Forskom is for you!

Learn more about us here.